Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

killingsmiles
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromkarosia karosia
killingsmiles
Myślałem, że się z Ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na Ciebie.
Reposted fromkarosia karosia
killingsmiles
Jeśli za kimś tęsknisz, spójrz w niebo. Pomyśl, że bez względu na to gdzie jesteście, patrzycie na to samo niebo.
Reposted fromkarosia karosia
killingsmiles
Może i nie potrafię powiedzieć za co dokładnie Cię lubię - ale innych nie lubię za to, że nie są Tobą.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viakarosia karosia
killingsmiles
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakarosia karosia
killingsmiles
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viakarosia karosia
3734 73b0 500

Hi Guillermo! by (comeondimon)

killingsmiles
7318 22f3
Reposted frommustangs mustangs
killingsmiles
7324 d355
Reposted frommustangs mustangs
killingsmiles
7339 d8bf
Reposted fromthinredline thinredline
killingsmiles
0842 a418
killingsmiles
3688 3d15
Reposted fromiamstrong iamstrong viaaura-lunaris aura-lunaris
killingsmiles
"Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć, wiedz, że musi do ciebie wrócić.
Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci."
-Fiodor Dostojewski
Reposted fromBaraszka Baraszka viaaura-lunaris aura-lunaris
killingsmiles
7510 8774 500
killingsmiles
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viaerrortryagain errortryagain
killingsmiles
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaerrortryagain errortryagain
killingsmiles
8069 8777
killingsmiles
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaerrortryagain errortryagain
killingsmiles
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl