Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viafollow-me follow-me
killingsmiles

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viafollow-me follow-me
killingsmiles
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafollow-me follow-me
killingsmiles
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viafollow-me follow-me
killingsmiles
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viafollow-me follow-me
killingsmiles
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viafollow-me follow-me
killingsmiles
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viafollow-me follow-me
killingsmiles
-Mam wrażenie,że Ty tylko udajesz szczęśliwą,a wewnątrz jesteś bardzo smutna.
— ktoś mnie przejrzał
Reposted fromweightless weightless viafollow-me follow-me
killingsmiles
3037 4196
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viafollow-me follow-me
killingsmiles
0964 33b1
Reposted fromscorpix scorpix viafollow-me follow-me
killingsmiles
Natural History Museum, London
killingsmiles
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viafollow-me follow-me
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki
killingsmiles
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viacaraseen caraseen
killingsmiles

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viajestemok jestemok
killingsmiles
Nikt z nas nigdy nie pozna wszystkich możliwych dróg, którymi mogłoby i pewnie nawet powinno potoczyć się nasze życie. Ale może to i lepiej.
— Liane Moriarty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
killingsmiles
7604 0ac8
killingsmiles
Idziemy przez ten świat samotnie, ale jeśli mamy szczęście, to przez jedną chwilę należymy do kogoś i ta jedna chwila pozwala nam przetrwać całe, wypełnione samotnością życie.
— Coelho
Reposted frommonstrum monstrum viashowmeheaven showmeheaven
killingsmiles
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viashowmeheaven showmeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl